Misyon&Vizyon
23 Mayıs 2022

Misyon: Türkiye ile Sudan arasında 2007 yılında imzalanan “Hastane İşletme ve Devir Protokolü” ile  Sağlık alanında işbirliğini geliştirmek, Türkiye’de uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programının Sudan sağlık sistemine örnek olmasını sağlayarak Sudan’ın sağlık sisteminin güçlendirilmesi, sağlık eğitimi ve sunumunda kalitenin yükseltilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla sınır tanımaksızın toplum sağlığının korunması, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, bireye en üst düzeyde bireyselleştirilmiş kaliteli tanı ve tedavi hizmetinin çağın gerektirdiği bilgi ve teknoloji ile verilmesi, hasta ve hasta yakınının maksimum memnuniyetinin sağlanması, üstün nitelikli ve evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma yapılması için gerekli altyapı desteğinin sağlanması ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesidir.

Vizyon: Dünya standartlarında, yenilikleri takip eden ve yeniliklere öncülük eden, bölge sağlık kuruluşları tarafından örnek alınan, hastalarımıza en yüksek kalitede eşit bakım hizmeti veren, hastaların kendilerini güven içinde hissettikleri ve tüm beklentilerinin karşılandığı, ileri teknolojiyi uzman kadro ile bütünleştirip, sadece Sudan değil, bölgede sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bütün insanların ulaşabileceği bireyselleştirilmiş bir sağlık hizmeti sunmak ve hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.